Speel mee met ...

... de gezelligste golfwedstrijden van Nederland

Voer hieronder uw score in.

De scorekaart dient u zelf te bewaren. Zo nodig kan NederGolf de kaart opvragen.
Na 1 april van het volgende jaar kunnen de kaarten vernietigd worden.