Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG), die de Nederlandse Wetgeving bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt, zijn wij verplicht uw toestemming te krijgen om uw onderstaande gegevens in ons bestand te behouden.

- GVB nummer
- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Roepnaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoon
- E-mailadres
- Incasso (J/N)
- Banknummer
- Evt. Bedrijfsnaam
- Informatie over toernooien (J/N)
- Informatie via nieuwsbrief (J/N)

 

Uitwisseling van uw gegevens met derden zal alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wenst u een overzicht van uw gegevens uit ons bestand te ontvangen, dan sturen wij de juiste informatie hieromtrent via e-mail naar u.

Indien u wenst dat uw gegevens uit ons bestand worden verwijderd, dan geven wij hieraan ogenblikkelijk gehoor met een bevestiging hiervan (klik hier voor afmelding).